Dây An Toàn - Hàn Quốc

Dây an toàn Hàn Quốc chịu được lực kéo đứt toàn bộ≥1500...

 1