Megomet KYORITSU 3161A
Đồng hồ đo điện trở cách điện hiển thị dạng kim Megomet Kyoritsu 3161A. Điện áp thử DC: 15V/500V. Hãng sản xuất: Kyoritsu – Nhật Bản
Megomet KYORITSU K3121
Đồng hồ đo điện trở cách điện megomet Kyoritsu K3121. Điện áp thử DC: 2500V. Giải điện trở đo: 2GΩ/100GΩ. Hãng sản xuất: Kyoritsu - Nhật Bản
Megomet KYORITSU K3165
Đồng hồ đo điện trở cách điên Megomet Kyoritsu K3165. DC Test Voltage: 500V. Max. Effective Scale Value: 1000MΩ
Megomet KYORITSU 3131A
Đồng hồ đo điện trở cách điện hiển thị dạng kim Megomet Kyoritsu 3131A. Điện áp thử DC: 250V/500V/1000V. Hãng sản xuất: Kyoritsu – Nhật Bản
 1