Trang Chủ - GIỚI THIỆU
Trung tâm được cấp đăng ký kinh doanh theo quyết định số 295/QĐ- TLĐ ngày 09/03/2007 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Cơ quan quản lý trực tiếp là Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động với các chức năng và hoạt động như sau:
Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ trang thiết bị bảo hộ lao động có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tài ngân hàng và kho bạc. Trụ sở tại 216 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Trung tâm được cấp đăng ký kinh doanh theo quyết định số 295/QĐ- TLĐ ngày 09/03/2007 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Cơ quan quản lý trực tiếp là Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động với các chức năng và hoạt động như sau:
Thực hiện theo cơ chế tự chủ , tự chịu trách nhiệm từ 1/1/2012 trên tinh thần Nghị định 115/CP/2005 /NĐ- CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ.
Không ngừng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 với sự tham gia của mọi thành viên.
 1