Trang Chủ - GIỚI THIỆU

CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

 

CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

 

- Thực hiện theo cơ chế tự chủ , tự chịu trách nhiệm từ 1/1/2012 trên tinh thần Nghị định 115/CP/2005 /NĐ- CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ.

- Thực hiện đúng hợp đồng đã ký, luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, có biện pháp khắc phục kịp thời và đề ra những giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất , kinh doanh.

- Đảm bảo thực hiện đúng cam kết về: chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và cung cách phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

- Đổi mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cao với giá cả phù hợp để nâng cao uy tín của Trung tâm.

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Có chính sách thu hút nhân tài, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ cho CB. CNV trong đơn vị.

- Thực hiện liên tục và không ngừng cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

PHẤN ĐẤU ĐẠT ĐƯỢC

1. Doanh thu đạt 100% so với kế hoạch năm 2013.

2. Lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch năm 2013.

3. Phấn đấu không để xảy ra sản phẩm không phù hợp trong năm 2013.

4. Tỷ lệ giao hàng trễ  ≤1% trên tổng số hợp đồng.

5. Khiếu nại của khách hàng  ≤ 1% trên tổng số hợp đồng.

6. Nội bộ trong đơn vị đoàn kết

                                                                 

                                                                                      TT Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ Trang Thiết Bị BHLĐ

                                                                                                                              Giám Đốc

 

                                                                                                                        Đặng Hoàng Kiên

Tin tức khác