Trang Chủ - Tin tức
Theo báo cáo của Thanh tra Sở trong cuộc họp giao ban an toàn lao động, 9 tháng đầu năm 2013 (từ 01/01/2013 đến 30/09/2013) trên địa bàn thành phố đã xảy ra 76 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) chết người, làm chết 78 người và làm bị thương 13 người, tăng 12 vụ tai nạn chết người so với cùng kỳ năm 2012 ( 64 vụ/ 76 vụ, tăng 19%).
Giờ đây, rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới kết quả kinh doanh với ba nhân tố - Lợi nhuận, Con người và Hành tinh – tức là đo lường không chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn cả hoạt động xã hội và môi trường.
 1