PA - LĂNG XÍCH LẮC TAY NITO
- Lắc tay Nito - Xuất xứ: Nhật bản - Tải trọng 3 tấn, 1,5 tấn
 1