Thảm Cách Điện Hạ Áp 1m x 0.65m

Thảm cách điện hạ áp có tác dụng cách điện giữa người và đất, khống chế hiện tượng điện áp bước xảy ra...

Thảm Cách Điện 10KV
Thảm cách điện trung thế 10KV được sử dụng trong ngành điện có tác dụng
Thảm Cách Điện 35KV
Thảm cách điện 35kv - điện áp sử dụng 35kv, có nhiều kích thước
 1