Bình Chữa Cháy Bột BC MFZ4
Bình bột BC MFZ4 cố khối lượng 4kg. Chữa cháy được các loại chất khí, lỏng, rắn. Phù hợp cho văn phòng, nhà xưởng, công ty, nhà riêng.
Bình Chữa Cháy Bột ABC MFZL4
Bình bột ABC MFZL4 cố khối lượng 4kg. Chữa cháy được các loại chất khí, lỏng, rắn. Phù hợp cho văn phòng, nhà xưởng, công ty, nhà riêng.
Bình Chữa Cháy Bột BC MFZ8
Bình chữa cháy bột BC MFZ8 là thiết kế mới, đặc trưng với những lợi thế tốt như khả năng dập tắt nhanh, lưu trữ lâu dài,… bình chữa cháy BC MFZ8- dùng...
Bình Chữa Cháy Bột ABC MFZL8
Bình chữa cháy bột ABC MFZL8 là thiết kế mới, đặc trưng với những lợi thế tốt như khả năng dập tắt nhanh, lưu trữ lâu dài,… bình chữa cháy MFZ8-ABC...
Bình Chữa Cháy CO2 MT3
Bình chữa cháy CO2 xách tay MT3. Dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế). Bình CO2 không chữa được kim loại cháy, hồ quang và một số...
Bình Chữa Cháy CO2 MT5
Bình chữa cháy CO2 xách tay MT5 loại 5kg Bình CO2 dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế). Bình CO2 không chữa được kim loại cháy, hồ...
 1