Tiếp Địa Di Động 110KV
Tiếp địa di động 110KV. Tiêu chuẩn IEC 1230: tiếp địa 3 pha. Chịu được dòng ngắn mạch 12KA/1s.
 1