Ủng Cách Điện Trung Thế 26.5KV Yotsugi

Bảo vệ cho người thao tác được cách điện với đất, dùng...

Ủng Cách Điện 35KV
Ủng Cách Điện 35KV - Vật liệu chính:Cao su thiên nhiên - Tiêu chuẩn áp dụng :TCVN 5586 - 1991 - Điện áp kiểm tra:35 KV
 1